فعاليتهای جانبی - کلبه ورزش

کلبه ورزش طی 50 سال گذشته، با حضوری مستمر و پرتحرک در بازار تهران و البرز، با بنگاههای توليد، تدارک و توزيع تجهيزات ورزشهای طبيعی در ارتباط و معامله مداوم بوده است و از امکانات قابل ملاحظه ای برای توزيع اين محصولات در قلب تجاری ايران برخوردار است. در عين حال اين مجموعه به دليل ضرورت ارتباط با اعضای جامعه کوهنوردی با اسکی با تمامی استانهای مستعد کشور، کانالهای ارتباطی قابل اعتماد و فعالی برای توزيع محصولات به ساير استانها را در اختيار دارد.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید